logo

Raspolažemo arhivom od preko 80 karata hrvatskih turističkih znamenitosti i destinacija s kolekcijom od nekoliko tisuća fotografija brojnih lokaliteta i bazom podataka o mnogim poznatim i nepoznatim hrvatskim znamenitostima.

Tvrtka STEF doo osnovana je 1993 godine. Sjedište je u Zagrebu ali surađujemo s crtačima, tekstopiscima, fotografima, prevoditeljima i designerima iz Hrvatske i cijeloga svijeta. Naša djelatnost je izdavanje turističkih karata, turističkih brošura i vodiča, turistička promocija, turističko savjetovanje i osmišljavanje novih turističkih zanimljivosti, itinereri-planovi obilaska. izrada izletničkih karta Hrvatske I regije, panoramske karte, biciklističke karte, planovi grada. Oblikovanje turističkih prospekta, brošure, turistički vodiči, zidne mape, turistički panoi i turistička signalizacija. Pisanje turističkih tekstova za brošure i vodiče, snimanje turističkih fotografija , prijevodi na svjetske jezike, grafička priprema i tisak, priprema za web stranice i multimedijalna izdanja. Raspolažemo arhivom od preko 80 karata hrvatskih turističkih znamenitosti i destinacija s kolekcijom od nekoliko tisuća fotografija brojnih lokaliteta i bazom podataka o mnogim poznatim i nepoznatim hrvatskim znamenitostima.